Happy Menüs

Big Bao Happy Sushi Menüs

Happy Menü 1

3 Sake Maki
3 Sake Avocado Maki
1 Ebi Garnele
1 Sake Lachs
1 Tamago Ei

5,50 €
Happy Menü 2

3 Kappa Maki
3 Oshinko Maki
1 Shitake Pilz
1 Tamago Ei
1 Inari Tofutasche

5,00 €
Happy Menü 3

6 Sake Maki
6 Salmonkin Maki
2 Ebi Garnele
2 Sake Lachs

8,50 €
Happy Menü 4

6 Sake Maki
4 California I.O.
1 Ebi Garnele
1 Maguro Thunfisch
2 Sake Lachs

8,50 €
Happy Menü 5

6 Tempura Sake
6 Sake Nigiri
6 Spicy Tuna Maki
6 Ebi Negi Maki
6 Salmonkin Maki

13,00 €
Happy Menü 6

6 Tempura Sake
6 Sake Maki
6 Spicy Tuna Maki
8 Spezial California I.O.

13,00 €
Happy Menü 7

6 Sake Maki
8 Spezial California I.O.
2 Ebi Garnele
2 Sake Lachs
2 Maguro Thunfisch

13,00 €
Happy Menü 8

6 Sake Maki
6 Salmonkin Maki
8 Spezial California I.O.
8 Spicy Tuna I.O.

13,00 €
Happy Menü 9

6 Tempura Sake
6 Tempura Ebi
6 Tempura Salmonkin
2 Sake Lachs

15,00 €
Happy Menü 10

4 Spezial Ebi
4 Spezial Sake
4 Spezial Unagi
1 Ebi Garnele
1 Sake Lachs
1 Maguro Thunfisch

15,00 €
Happy Menü 11

6 Tempura Ebi
6 Tempura Sake
6 Sake Maki
6 Salmonkin Maki
8 Spezial California I.O.
8 Sake I.O.

20,90 €
Happy Menü 12

6 Tempura Sake
4 Spezial Sake
6 Spicy Sake Maki
6 Sake Avocado Maki
8 Philadelphia I.O.
2 Sake Lachs

 

20,90 €
Happy Menü 13

6 Tempura Tuna
4 Spezial Tuna
6 Tekka Avocado Maki
6 Tuna Neggi Maki
8 Spica Tuna I.O.
2 Maguro Thunfisch

21,90 €
Happy Menü 14

6 Tempura Unagi
4 Spezial Unagi
6 Salmonkin Maki
6 Unagi Maki
8 Salmonkin I.O.
2 Unagi Aal

21,90 €
Happy Menü 15

6 Tempura Ebi
4 Spezial Fischsorten
6 Spicy Ebi Maki
6 Ebi Avocado Maki
8 Ebi I.O.
2 Ebi Garnele

21,90 €
open popup